TOPLU|YİĞİTKAN gayrimenkul hukuku konusunda uzmanlaşmış olup yerli ve yabancı birçok yatırımcıya danışmanlık vermektedir. Mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara, mülkiyetin devri ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra emlak alım-satımı, kiralama, ayni ya da şahsi hak tesisi gibi çeşitli işlemlerin yapılması ve bunlara dair görüşmelerin yürütülmesi hususlarında da geniş bir birikim edinmiştir.

TOPLU|YİĞİTKAN tarafından Gayrimenkul sektörüne verilen hizmetlerden bazıları:

⦁ Kentsel Dönüşüm Hukuku
⦁ Tapu İptal Davaları
⦁ Plana İtiraz ve İmar Planı İptal Davaları
⦁ Kadastro ve 2b-Orman Davaları
⦁ Kamulaştırma Davaları
⦁ Kamulaştırmasız El Atma (Hukuki-Fiili) Davaları
⦁ Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ve Davaları
⦁ Şufa ve İzale-İ Şüyu Davaları
⦁ Kira ve Ecr-İ Misil Davaları
⦁ Kentsel Dönüşüme Dair Davalar
⦁ Kat Mülkiyeti Kanununa Dair Davalar
⦁ Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurul Davaları
⦁ İmar Barışı Danışmanlığı
⦁ Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Hazırlanması
⦁ Hasılat Paylaşım Usulü İnşaat Sözleşmelerinin Hazırlanması
⦁ Plan Tadilatı Hazırlama
⦁ Kültür ve Tabiat Varlıkları (Sit Alanı) İtiraz ve Değerlendirme
⦁ Kentsel Dönüşüm Hukuku Proje Danışmanlığı
⦁ Site Yönetim Danışmanlığı
⦁ Müteahhitlik Sözleşmelerinin Hazırlanması
⦁ Gayrimenkule Dair Tüketici Kanunundan Doğan Sözleşmelerin Hazırlanması
⦁ Kira Sözleşmelerinin Hazırlanması
⦁ Yönetim Planının Hazırlanması
⦁ Kat Mülkiyeti Kanununa Dair Davalar
⦁ Site Yönetim Danışmanlığı
⦁ Kentsel Dönüşüm Hukuku
⦁ Kentsel Dönüşüme Dair Davalar
⦁ Kentsel Dönüşüm Hukuku Proje Danışmanlığı