TOPLU|YİĞİTKAN, tüketici hukuku alanında uzmanlaşmış, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu ve ilgili yönetmelikler alanına giren konuların, Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemelerinde görülen ihtilaflı hususların çözümünde hizmet vermektedir.

TOPLU|YİĞİTKAN tarafından Tüketici Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:
⦁ Alım Satım Sözleşmeleri
⦁ Tüketici Hukuku Alanında Tüm Mevzuatın Güncelliğinin Takibi
⦁ Tüketici Hakem Heyeti Nezdinde Yapılacak İşlemler
⦁ Tüketicinin Şikayetlerine Karşı Hukuki Çözüm Yolları Üretmek
⦁ Satıcı ile Alıcı Arasında Yapılacak Sulh Görüşmeleri, Protokole Bağlanması
⦁ Ayıplı Mal ya da Ayıplı Hizmetten Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümü
⦁ Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde Görülen Uyuşmazlıkların Çözümü
⦁ Abonelik Sözleşmelerinden Doğan Davalar
⦁ Garantili Mallardan Doğan Davalar
⦁ Haksız Şartlardan Doğan Davalar
⦁ Kapıdan Satış – Mesafeli Satışlardan Doğan Davalar
⦁ Kredi Kartı Sözleşmelerinden ve Kullanımından Doğan Davalar
⦁ Konut Finansmanı Sözleşmelerinden Doğan Davalar
⦁ Paket Turlardan Doğan Davalar
⦁ Taksitli ve Kampanyalı Satışlardan Doğan Davalar
⦁ Tüketici Kredilerinden Doğan Davalar
⦁ Tüketicilerin Reklam Kuruluna Yapması Gereken Başvurular
⦁ Tüketicilerin Rekabet Kuruluna Yapması Gereken Başvurular
⦁ Gayrimenkule Dair Tüketici Kanunundan Doğan Form ve Sözleşmelerin Hazırlanması