TOPLU|YİĞİTKAN, müvekkillerinin iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarında dava öncesi süreçlerde, arabuluculuk aşamasında temsil edilmesi, dava takibi aşamalarında güncel mevzuat ışığında hukuki destek vermektedir. Ayrıca işveren müvekkillerin insan kaynakları birimleri ile iletişim halinde çalışarak, işe alım sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün prosedürün yasal düzenlemelere ve güncel mevzuatlara uygun yerine getirilmesini sağlamaktadır.

TOPLU|YİĞİTKAN tarafından İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

⦁ İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Her Türlü Danışmanlık Hizmeti
⦁ İşe İade Davaları
⦁ İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Tazminat Davaları
⦁ Hizmet Tespit Davaları
⦁ Firmalara, İş Hukuku Sisteminin Kurulması, Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi
⦁ İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sözleşmelerin Hazırlanması
⦁ Toplu İş Sözleşmesi Taslaklarının Hazırlanması ve Müzakerelerin Yapılması
⦁ Sözleşmenin Feshi ve İşten Çıkarma Konularının Sulh veya Dava Yolu ile Çözümlenmesi
⦁ İş Kazası ve Hastalıklarına İlişkin Cezai ve Hukuki Sorumluluklar Hakkında Danışmanlık ve Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Çalışmalarının Sağlanması
⦁ Çalışma Ortamlarının Özellikle Sağlık ve Güvenlik Açılarından Yürürlükteki Mevzuata Uyumunun Sağlanması
⦁ İş Sözleşmelerinin ve Bağlı Prosedürlerin Yargıtay Uygulaması Işığında Güncellenmesi ve/veya Yeniden Düzenlenmesi
⦁ Her Somut Duruma Özgü Tutanak, Savunma İstem Yazıları, İhtar ve Fesih Bildirimlerinin Hazırlanması
⦁ İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunundan Doğan Yükümlülüklere İlişkin Eğitim Hizmetlerinin Sunulması
⦁ Sendikal Faaliyetler ile İlgili İhtilafların Çözümlenmesi