TOPLU|YİĞİTKAN, müvekkillerine, sağlık hizmetlerini sunan kişi ve kuruluşlarla, sağlık hizmetini alan kişiler arasında, hizmetin sunumundan kaynaklı ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkların çözümünde hizmet vermektedir. Ülkemizde zorunlu sigorta uygulamasının getirilmesi ile malpraktis davaları hızla artmıştır.

TOPLU|YİĞİTKAN, bu alanda hastanelere, tedavi merkezlerine, estetik merkezlerine, görüntüleme merkezlerine, ilaç firmalarına, tıbbi malzeme üretim ve ticareti yapan firmalara, doktor ve diğer sağlık sektörü çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarına hukuki destek vermektedir.

TOPLU|YİĞİTKAN tarafından Sağlık Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

⦁ Sağlık sektöründeki faaliyetlerden kaynaklanan ihtilafların çözümünde ilgili hukuksal sürecin başlatılması ve yürütülmesi,
⦁ Hasta ve hekim hakları, hasta haklarına aykırı olarak doğan hatalı tıbbi uygulamalara karşı maddi – manevi tazminat davası,
⦁ Hasta ve hekim hakları, hasta haklarına aykırı olarak doğan hatalı tıbbi uygulamalara karşı ceza davası açılması ve dava takibi,
⦁ Özel hastane ve polikliniklerin kuruluşu, işleyişi vb. hakkında hukuki danışmanlık verilmesi,
⦁ Hastane vekilliği