TOPLU|YİĞİTKAN, bireysel müvekkillerine, sigorta şirketleri ile sigorta hukuku çerçevesinde yaşadıkları hukuki uyuşmazlıkların çözümünde hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

TOPLU|YİĞİTKAN, konusunda uzman ekibi ile Karayolu taşıyıcı sorumluluk sigortası, nakliyat sigortası, freight forwarders sorumluluk sigortası, depo sorumluluk sigortası, kaza, zarar, sorumluluk sigortası konularında hizmet veren ulusal ve uluslararası sigorta ve reasürans şirketlerine de danışmanlık hizmeti vermektedir.

TOPLU|YİĞİTKAN tarafından Sigorta Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

⦁ Araç Değer ve Kazanç Kaybı İşlemlerinin Yürütülmesi,
⦁ Hayat ve Maluliyet Sigortası Davaları,
⦁ Trafik Kazalarına İlişkin Tazminat Taleplerinin Yürütülmesi ve dava takibi,
⦁ Kasko ve Deniz Sigortasından Kaynaklı Uyuşmazlıkların Çözümü ve dava takibi,
⦁ Ferdi Kazalara İlişkin Dava Takibi,
⦁ Mal ve Diğer Tazminatlara İlişkin Davaların Takip Edilmesi,
⦁ Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
⦁ Sigortacılık faaliyetine ilişkin olarak Kanunun sigorta şirketleri ve acenteleri için aradığı gerekli hukuki yapının tesisinin sağlanması,
⦁ Hukuki başvurular ve bunlardan kaynaklanacak hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
⦁ Sigortacılık alanına ilişkin idari denetimlerde gerekli hukuki desteğin sağlanması
⦁ İdari kurumların uyguladıkları işlemlere yönelik gerekli hukuki başvuruların yapılması ve dava takibi