TOPLU|YİĞİTKAN, müvekkillerine Kişisel Verilerin Korunması hakkında dava ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Kişisel Verilerin Korunması, özel hayatın gizliliği ile doğrudan ilişkilidir. 2016 yılında 6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) kabulü ile hayatımıza girmiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu vatandaşları, veri sorumlusu olarak tanımladığı gerçek ve tüzel kişilere karşı haklarla donatırken veri sorumlularına da birtakım yükümlülükler getirmiştir.

TOPLU|YİĞİTKAN tarafından 6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) Alanında Verilen Hizmetlerden Bazıları:

⦁ Kişisel veri envanterinin çıkarılması ve veri akış şemalarının belirlenmesi,
⦁ Risklerin belirlenip analiz edilmesi,
⦁ Süreç bazlı uyum analizi yaparak eksikliklerin belirlenmesi ve Avrupa mevzuatı çerçevesinde öneriler geliştirilmesi,
⦁ Mevzuat ile uyumun sağlanması için gerekli hukuki belgelerin hazırlanması (açık rıza metinleri, aydınlatma beyanları, kişisel verilerin korunması ve gizlilik politikası, kişisel veri saklama ve imha politikası vb.),
⦁ Denetim hizmetleri sunulması ve uyumun şirket içinde devamlılığının kontrol edilmesi,
⦁ Projenin tamamlanmasının ardından veri mahremiyeti ve ilgili diğer mevzuat ile ilgili düzenli danışmanlık sağlanması.
⦁ İhlal Edilen Kişisel Verilerle İlgili Uyuşmazlıkların çözümü