TOPLU|YİĞİTKAN müvekkillerine, şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, şirketin kurulması ve tescil edilmesi, temsilci atanması ve yetkilerinin belirlenmesi, yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının yürütülmesi, sermaye artırım ve azaltımları, ana sözleşme değişiklikleri, halka açılma, bağlı şirketler, adres ve unvan değişiklikleri, hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemler ve gerektiğinde şirketin tasfiyesi, şirket tüzel kişiliklerinin sona erdirilmesi, iflas, konkordato, iflasın ertelenmesi gibi her bir aşamada hukuki danışmalık ve destek hizmeti vermektedir.

TOPLU|YİĞİTKAN tarafından Ticaret Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

⦁ Birleşme, bölünme ve tür değiştirme işlemlerinde söz konusu işlemin hukuki altyapısını hazırlama, ön hukuki incelemeleri gerçekleştirme, süreç yönetimi konularında hukuki danışmanlık,
⦁ Şirketler topluluğunda şirketler arası ilişkilerde hukuki danışmanlık,
⦁ Şirket kuruluşu ve ana sözleşmenin hazırlanması,
⦁ Genel kurul ve yönetim kurulu iç yönergelerinin hazırlanması,
⦁ Genel kurul ve yönetim kurulunun işleyişi, karar alması ve aldığı kararların uygulanması aşamasında hukuki danışmanlık,
⦁ Pay sahipleri ile şirket arasındaki ihtilafların çözümünde danışmanlık,
⦁ Günlük işlemlerin hukuka uygun olarak yürütülebilmesi için yazılı ve sözlü bilgilendirme,
⦁ Üçüncü kişilerle yapılacak sözleşmelerin hazırlanması ve var olan sözleşmelerin revize edilmesi,
⦁ Şirket bünyesinde kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin olarak hukuki danışmanlık hizmetlerinin sağlanması,
⦁ Ticaret sicil işlemleri,
⦁ Alacakların icra takibiyle tahsil edilmesi,
⦁ Dava takibi,
⦁ Şirketlerin sona ermesi noktasında fesih, tasfiye, iflas sürecinde yapılacak işlemler,
⦁ Kıymetli evrak alanında zayi olma, ödenmeme halleri, iptal vb. ihtilaflar,
⦁ Markanın tescili, korunması ile markanın ihlali halinde ortaya çıkan ihtilaflar,
⦁ Haksız rekabetten kaynaklanan ihtilaflar,
⦁ Ticari sözleşmeler kapsamında bayilik sözleşmeleri, distribütörlük anlaşmaları ve franchise sözleşmeleri; satış yöneticileri, temsilcilerine ilişkin sözleşmeler, tedarikçi ve dağıtıcılarla hukuki ilişkileri düzenleyen sözleşmeler, yerel ve uluslararası taşıma sözleşmeleri vb. hazırlanması