TOPLU|YİĞİTKAN, müvekkillerinin tüm idari ve vergi ihtilaflarının giderilmesi hususunda geniş birikim edinmiş ve bu alanlarda uzmanlaşmıştır.

TOPLU|YİĞİTKAN tarafından İdare ve Vergi Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

⦁ Her Türlü İdari Başvuru ve İtirazların Yapılması
⦁ İdari Yolların Tüketilmesi ve Uzlaşma İşlemlerinin Takibi
⦁ Dava Takibi ve Uyuşmazlıkların Çözümü
⦁ İdari Cezalar ile Vergi Suç ve Cezalarından Kaynaklanan Problemlerin Çözümü