TOPLU|YİĞİTKAN müvekkillerine aşağıdaki hususlarda arabuluculuk hizmeti vermektedir.

⦁ İş Hukukundan Kaynaklı Uyuşmazlıklar
⦁ Tazminat Hukukundan Kaynaklı Uyuşmazlıklar
⦁ Mal Rejimi
⦁ Nafaka
⦁ Katılma Alacağı
⦁ Kira Alacağı
⦁ Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlık
⦁ Hisse Devri
⦁ Sözleşmeden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
⦁ Ortaklığın Feshi
⦁ Tahliye
⦁ Tapu İptali ve Tescil
⦁ Taşınmaz Taksimi
⦁ Kat Mülkiyetinden Kaynaklanan Uyuşmazlık
⦁ Ortaklıktan Ayrılma
⦁ Yabancılık Unsuru Taşıyan Uyuşmazlıklar
⦁ Taşınır Devri
⦁ Tüketici Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlık
⦁ Ecrimisil
⦁ Haksız El Atmanın Önlenmesi
⦁ Eski Haline Getirme
⦁ Maddi-Manevi Tazminat