TOPLU|YİĞİTKAN, müvekkillerine, aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde avukatlık mesleğinin etik ilkelerinden olan sır saklama yükümlülüğüne özen göstererek ve özel hayatın gizliliği ilkelerine dikkat ederek hukuki danışmanlık hizmeti verir.

TOPLU|YİĞİTKAN’ın bütün avukatları İstanbul Barosu Adli Yardım Bürosunca düzenlenen “Kadın Hakları Ve Aile İçi Şiddet” konulu sertifika programına katılmış ve aktif olarak “Adli Yardım” görevlendirmesi hizmeti sunmaktadır. Bu noktada TOPLU|YİĞİTKAN bu görevi bir sosyal sorumluluk olarak görmekte ve aile içi şiddet mağdurlarına destek sunmaktadır.

TOPLU|YİĞİTKAN tarafından Aile Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları

⦁ Boşanma ve soybağı davalarının yürütülmesi,
⦁ Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi,
⦁ Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması,
⦁ Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi,
⦁ Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi,
⦁ Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması,
⦁ Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,
⦁ Evlilik öncesi yapılacak malvarlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması,
⦁ Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi,
⦁ Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü,