TOPLU|YİĞİTKAN Ceza Hukuku alanında, müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.

TOPLU|YİĞİTKAN, mahkeme huzurunda yapılacak olan savunmanın detaylarını, kendine özgü şema yöntemini kullanarak lehe ve aleyhe olan tüm delillerin değerlendirilmesi ve üzerinde detaylı çalışma yapılması yöntemiyle büyük bir özveri ile çalışmaktadır.

Yargılama aşamasında güncel içtihatların takibi ve somut vakıaya uygun olan ve lehe olabilecek tüm maddelerin incelikle araştırılması ve bunların mahkeme huzurun da detaylı aktarımı konusunda hizmet vermektedir.

TOPLU|YİĞİTKAN, kurulduğu günden beri Ceza Hukuku alanında yüksek bir başarı performansına sahiptir.