TOPLU|YİĞİTKAN, marka, patent, coğrafi işaret, tasarım, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin müvekkillerinin haklarının korunması amacıyla iş birliği içerisinde olduğu çözüm ortaklarıyla birlikte müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bu itibarla Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki prosedürel işlemlerin yürütülmesini takip etmektedir. Edebi eser, fotoğraf, musiki eser, bilgisayar yazılımı gibi fikri mülkiyet hakkı oluşturacak tüm eserlerin başvuru, takip, itiraz, yenileme, lisans işlemlerinde kapsamlı bir hizmet sunmaktadır. Bunun yanı sıra, bu eserlerin kullanılması veya devri amacıyla yapılacak tüm sözleşmelerin müzakere de sözleşmesel işlemlerinin de yürütülmesine katkı sağlamaktadır.