Necla Toplu Yiğitkan TOPLU|YİĞİTKAN’ın kurucu ortağıdır. 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve aynı yıl İstanbul Barosu’na kaydolmuştur.
Necla Toplu Yiğitkan, 2023 yılında Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Arabulucu olmuştur.
Necla Toplu Yiğitkan, müvekkillerinin karşılaştığı hukuki problemlerin çözümünde maksimum fayda prensibiyle çalışmaktadır. Bu noktada müvekkillerine en kısa sürede, en faydalı çözümü sunmayı hedeflemektedir. Bu amaçla hukuki sorunların çözümünde daha fazla fayda sağlayabilmek için arabuluculuk eğitimi ve sertifikası almıştır.
Necla Toplu Yiğitkan, hukuki yetkinliğini sürekli güncel tutar. O, lisans eğitimlerinin yanı sıra birçok hukuki seminer, forum, panel, konferans takip etmektedir. Bu hususta birçok sertifikaya sahiptir.
Necla Toplu Yiğitkan, sosyal sorumluluk bilinci gereği Kadın Hakları ve Aile İçi Şiddet Konulu çalışmalar yapmaktadır.
Necla Toplu Yiğitkan, öncelikli olarak medeni hukuk alanını odak noktası seçmiştir. Önemli sayıda müvekkiline bu konuda danışmanlık vermektedir. Bunun yanı sıra ön plana çıkan diğer çalışma alanları; İş Hukuku, Aile Hukuku, Miras hukuku, Sağlık Hukuku, İlaç Hukuku, KVKK Uygulanması, Gayrimenkul Hukuku, Kentsel Dönüşüm- Kamulaştırmasız El Atma, Ticaret Hukuku, İcra- İflas Hukuku olup diğer birçok alanda da donanıma sahiptir.

Necla Toplu Yiğitkan’ın SERTİFİKALARI

 • İstanbul Barosu Kadın Hakları ve Aile İçi Şiddet Konulu Sertifika Programı
 • İstanbul Barosu Başkanlığı CMK Uygulama Servisi Meslek İçi Eğitim Semineri “Sanık Müdafiiliği, Mağdur, Şikayetçi Ve Katılan Vekilliği.”
 • Maltepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Tarafından Gerçekleştirilmiş Olan Arabuluculuk Eğitim Sertifika Programı
 • Maltepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Tarafından Gerçekleştirilmiş Olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Sertifika Programı
 • İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yenisem Akademi Sürekli Eğitim Merkezi Uzlaştırmacı Eğitimi Sertifikası
 • Boğaziçi Avukatlar Derneği Gayrimenkul Hukuku (Kentsel Dönüşüm- Kamulaştırmasız El Atma) Eğitim Sertifikası
 • Öğr. Üyesi Salim IŞIK tarafından verilen “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Dilekçesi Hazırlama İpuçları Eğitimi” Sertifikası
 • Doç. Dr. Öz SEÇER tarafından verilen “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Ayıptan Dolayı Sorumluluğu Eğitimi” Sertifikası
 • Dr. Ayfer UYANIK tarafından verilen “Sağlık Turizmi Hukuku Eğitimi” Sertifikası
 • Dr. Sezer ÇABRI tarafından verilen “Yargıtay Kararları Doğrultusunda Tüketici İşlemi Kavramı Eğitimi” Sertifikası
 • Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ tarafından verilen “İlaç Hukuku Eğitimi” Sertifikası
 • Öğr. Üyesi Ertan YARDIM tarafından verilen “İcra İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davası Eğitimi” Sertifikası
 • Dr. Sezer ÇABRI tarafından verilen “Miras Hukukunda Muvazaalı İşlemler ve Yargıtay Uygulaması Eğitimi” Sertifikası
 • “Kıdem ve İhbar Tazminatının İspatı ve Hesaplanması Eğitimi” Sertifikası
 • “İş Hukukunda Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması Eğitimi” Sertifikası
 • “Boşanma Davalarında Maddi ve Manevi Tazminat Eğitimi” Sertifikası
 • “Medeni Kanunda Düzenlenen Boşanma Sebepleri Eğitimi” Sertifikası
 • Ögr. Üyesi Kemale ASLAN tarafından verilen “Velayet Davaları Eğitimi” Sertifikası
 • Ögr. Üyesi Kemale ASLAN tarafından verilen “Nafaka Davaları Eğitimi” Sertifikası
 • “6284 Sayılı Kanunun Uygulaması Eğitimi” Sertifikası
 • Doç. Dr. Melek Bilgin Yüce tarafından verilen “İki Tarafa Borç Yükleyen Akitte Temerrüt ve Seçimlik Hakların Kullanılması Eğitimi” Sertifikası
 • Doç. Dr. Öz Seçer tarafından verilen “Sözleşmelerde Ceza Koşulu Eğitimi” Sertifikası
 • Doç. Dr. Aslı Makaracı tarafından verilen “Eşya Hukuku Kapsamında Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Eğitimi” Sertifikası
 • Dr. Etem Saba Özmen tarafından verilen “Sözleşme Yapma Stratejileri Eğitimi” Sertifikası
 • “İş Kazalarından Doğan Tazminat Davalarında İspat Ve Hesaplama Eğitimi” Sertifikası
 • Maltepe Üniversitesi Tarafından düzenlenen “Taşınmaz Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu” Katılım Sertifikası
 • İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından düzenlenen “Çocuk Hakları” Konulu Sertifika Programı