Furkan Yiğitkan TOPLU|YİĞİTKAN’ın kurucu ortağıdır.

2015 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve aynı yıl İstanbul Barosu’na kaydolmuştur.

Furkan Yiğitkan, 2023 yılında Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Arabulucu olmuştur.

Bahçeşehir Üniversitesi Özel Hukuk Alanında Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Yiğitkan, meseleleri bütünsel şekilde ele alır. Müvekkillerine sadece ilgili yasal düzenlemeleri bildirmekle yetinmez. Geliştirdiği çalışma prensipleri çerçevesinde hem müvekkillerinin hem gerektiğinde bağımsız çözüm ortağı olan sektör uzmanlarının görüşlerini alarak uyuşmazlığın çözümü için alternatifli çözüm yolları sunar. Ona göre, bir uyuşmazlıktaki en iyi yasal strateji bu ortak akılla ortaya çıkmaktadır.

Yiğitkan, hukuki yetkinliğini sürekli güncel tutar. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin yanı sıra birçok hukuki seminer, forum, panel, konferans takip etmektedir. Bu hususta birçok sertifikaya sahiptir.

Yiğitkan, hukuk yetkinliğinin yanı sıra iş takibine de büyük önem gösterir. TOPLU|YİĞİTKAN’a özgü olarak geliştirilen iş takip sistemlerinin vücut bulmasında uzun mesai harcamıştır. İş takip sisteminde en önem verdiği husus, takip edilen uyuşmazlıkların hızlı, etkin şekilde çözüme kavuşturulmasının yanı sıra her işe özgü olarak iş tarihçesinin denetlenebilir olması ve müvekkil bilgilendirmesinin de tam olarak sağlanmasıdır.

Yiğitkan öncelikli olarak gayrimenkul hukuku alanını odak noktası seçmiştir. Önemli sayıda müvekkiline bu konuda danışmanlık vermektedir. Bunun yanı sıra Şirketler Hukuku, Ceza Hukuku, İdare ve Vergi Hukuku, Spor Hukuku, Kat Mülkiyeti Hukuku alanlarında çalışmaktadır. Şirketleri harici hukuku müşavirliği yaparak dışarıdan desteklemektedir. Edindiği deneyimle ihtilafların çözüme kavuşmasına yardımcı olur. Bu konuda uzmanlaşmıştır.

EĞİTİM

 • Bahçeşehir Üniversitesi, Yüksek Lisans (2018-)
 • Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2015)

BARO ÜYELİĞİ

 • İstanbul Barosu (2015)

SERTİFİKALARI

 • Doç. Dr. Melek Bilgin Yüce tarafından verilen “Sözleşmeye Dayalı Olarak Taşınmaz Mülkiyetinin Devrine Yönelik Davalar Eğitimi” Sertifikası
 • Doç. Dr. Murat Topuz tarafından verilen “Alacağı Taşınmazla Garanti Eden Taşınmaz Rehnine Alternatif, Hızlı ve Pratik Yollar Eğitimi” Sertifikası
 • Dr. Sezer Çabri tarafından verilen “Kira Sözleşmesinde Kira Bedelinin Ödenmemesi ve Sonuçları Eğitimi” Sertifikası
 • Doç. Dr. Murat Topuz tarafından verilen “Şekle Uyulmadan Yapılan Taşınmaz Satış Sözleşmesi ve Hukuki Sorunlar Eğitimi” Sertifikası
 • Doç. Dr. Seda Öktem Çevik tarafından verilen “Kat Mülkiyetinde Yönetim Eğitimi” Sertifikası
 • Dr. Etem Saba Özmen tarafından verilen, “Taşınmaza Yönelik Ayni Neticeli Davalara İlişkin Pratik Bilgiler Eğitimi” Sertifikası
 • Dr. Etem Saba Özmen tarafından verilen “Kat Mülkiyeti Teorisi ve Arsa Payı Düzeltilmesi Davaları Eğitimi” Sertifikası
 • Dr. Etem Saba Özmen tarafından verilen “2/B Arazilerine Dayalı Güncel Uyuşmazlıklar Eğitimi” Sertifikası
 • “Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Eğitimi” Sertifikası
 • “Kentsel Dönüşümde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları Eğitimi” Sertifikası
 • “Uygulamada Kentsel Dönüşüm Hukuku Eğitimi” Sertifikası
 • Dr. DR. h. c. Yener Ünver tarafından verilen “Tıp Hukukunda Ceza Sorumluluğu ve Önemli Suç Tipleri Eğitimi” Sertifikası
 • “Tıp Hukukunda Tazminat ve Sorumluluk Eğitimi” Sertifikası
 • Dr. DR. h. c. Hakan Hakeri tarafından verilen “Tıp Hukuku Eğitimi” Sertifikası
 • Doç. Dr. Öz Seçer tarafından verilen “Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri Eğitimi” Sertifikası
 • Doç. Dr. Öz Seçer tarafından verilen “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Püf Noktaları Eğitimi” Sertifikası
 • Dr. Sezer Çabrı tarafından verilen “Corona Virüs Kapsamında Alınan Tedbirlerin Kira Sözleşmelerine Etkisi Eğitimi” Sertifikası
 • Dr. Etem Saba Özmen tarafından verilen, “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Bazlı Teminat Oluşturma Stratejisi Eğitimi” Sertifikası
 • İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yenisem Akademi Sürekli Eğitim Merkezi “Uzlaştırmacı Eğitimi” Sertifakası
 • Dr. Necla Akdağ tarafından verilen “Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının İptali Eğitimi” Sertifikası
 • Doç. Dr. Murat Topuz tarafından verilen “Yargıtay Kararları Çerçevesinde Sözleşmelerin Yorumu Eğitimi” Sertifikası
 • Dr. Etem Saba Özmen tarafından verilen “Kamulaştırmasız El Atma Davası ve Strateji Oluşturma Eğitimi” Sertifikası
 • Metin Baykan tarafından verilen “Spor Hukuku Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları ve Usulü Eğitimi” Sertifikası
 • İstanbul Barosu Başkanlığınca tarafından düzenlenen “Kadın Hakları ve Aile İçi Şiddet Konulu” Sertifika Programı
 • İstanbul Barosu Başkanlığı CMK Uygulama Servisi Meslek İçi Eğitim Semineri “Sanık Müdafiliği, Mağdur, Şikayetçi Ve Katılan Vekilliği” Konulu Meslek İçi Eğitim Seminirene Katılım Sertifikası
 • İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından düzenlenen “Çocuk Hakları” Konulu Sertifika Programı
 • Maltepe Üniversitesi Tarafından düzenlenen “Taşınmaz Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu” Katılım Sertifikası