Mehmet Müslüm Öztürk 2022 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Mezun olup aynı yıl İstanbul Barosu’na kaydolmuştur.

Yasal stajını TOPLU|YİĞİTKAN hukuk bürosu nezdinde sürdürmektedir.

Öztürk; Kat mülkiyeti hukuku, şirketler hukuku, iş hukuku dahil olmak üzere özel hukukun birçok alanıyla yakından ilgilenmekte ve güncel gelişmeleri takip etmektedir. Birçok hukuk alanında lokal bakış açısının yanı sıra, evrensel hukuk anlayışıyla hukuki meseleleri değerlendirmekte ve bu anlayışla hukuki destek sağlamaktadır.

Öğrencilik döneminde birçok öğrenci kulübünde ve sivil toplum kuruluşunda aktif rol alan ve çeşitli üniversitelerin düzenlediği eğitimlere katılan Öztürk hukukun çeşitli alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.